.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü

Hızlı Ulaşım
 
 

FAY-2013-117 Kodlu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında Üretilen ÇOMÜ 3D Kampüs Modeli

Doç. Dr. Niyazi Arslan tarafından "TEC'in Bağıl GPS Konumlamasına Etkileri" konferansı verildi.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Başarısı

KADASTRAL ÖLÇMELER

LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

UZAKTAN ALGILAMA

JEOİD MODELLEME

UZAKTAN ALGILAMA

yukari